Automobilio pastatymas nustatytoje vietoje

Pastatytas važiuojamojoje dalyje automobilis neturi užimti daugiau vietos, negu iš tikrųjų jos reikia. Mašinos pastatymas yra svarbus, nes, nuo to priklauso eismo saugumas. Mokantis taisyklingai pastatyti automobilį, reikia išmokti keletą pratimų.

Pirmasis iš šių pratimų sustojimas už kito automobilio, stovinčio išilgai šaligatvio. Sustojama ne toliau kaip 10 cm nuo šaligatvio, o atstumas iki priekyje stovinčio automobilio pasirenkamas toks, kad prireikus būtų galima išvažiuoti, nenaudojant atbulinės eigos. Vairuotojas turi išmokti nustatyti atstumą iki šaligatvio, nepasukdamas galvos, pagal automobilio sparno padėti šaligatvio borto atžvilgiu. įgūdžiui susidaryti reikia 1 kartą sustoti tiksliai prie šaligatvio borto, šiek tiek jį liečiant padangomis kurios pirktos internetu. Iš tokios padėties važiuoti į šalį pirmyn yra sunku, o atgal iš viso neįmanoma. Jeigu vis dėlto būtina pasitraukti nuo šaligatvio atgal, pirma reikia tolti nuo jo, važiuojant pirmyn, o paskui, nustačius tinkamą atstumą iki šaligatvio borto, pradėti važiuoti atbuline eiga.

Kai vairuotojas išmoko taisyklingai pastatyti savo automobilį už kito automobilio, privalo išmokti išvažiuoti pirmyn iš tos vietos. Išvažiuodamas turi judėti labai lėtai, energingai sukti vairo ratą, kad kuo greičiau pasisuktų į kairę. Jis sugebės išvažiuoti, nekliudydamas priekyje stovinčio automobilio, tik tuomet, jei nuo jo stovėjo pakankamu atstumu. Suprantama, išvažiuojant į važiuojamosios dalies vidurį, veikiama pagal eismo taisykles. Vairuotojas privalo įsitikinti, ar netrukdo važiuoti kitiems eismo dalyviams, įjungti kairiojo posūkio rodikli ir žiūrėti, ar nekliudo važiuoti transporto priemonėms, turinčioms pirmumo teisę.

Tinkamas atstumas superkamo automobilio Klaipėdoje

Tinkamas atstumas nuo priekyje stovinčio automobilio laikomas toks, kurio pakanka, vairo ratą pasukus iki galo kairėn, išvažiuoti. Tokioje padėtyje automobilis užima nedaug vietos.

Sekantis pratimas yra automobilio pastatymas į stovėjimo aikštelę 45° kampu eismo juostos atžvilgiu. Tam tikslui geriausia pasirinkti spalvotomis linijomis nužymėtą aikštelę. Vairuotojas turi išmokti atvažiuoti prie pažymėtos aikštelės (keturkampio) priekine ir atbuline eiga. Pageidautina, kad prie pasirinktos aikštelės nestovėtų kiti automobiliai. Taip pat reikia išmokti įvažiuoti į aikštelę atbuline eiga, pakeičiant krypti 45° ir 135°, t. y. atvažiuojant iš priešingų pusių. Abiem atvejais atsimintina automobilio stabtelėjimo vieta, prieš pradedant važiuoti atbuline eiga, kad vėliau būtų galima išmokti pasirinkti tinkamą pradinę poziciją judėjimui atbuline eiga. Jeigu vairuotojas prie pažymėtos linijos atvažiuos per arti, jam bus sunku įvažiuoti į aikštelę atbuline eiga vienu manevru. Keliui apžvelgti už automobilio, važiuojant atbuline eiga ir tuo pat metu darant posūkį, rekomenduojama žiūrėti atgal pro atvertas kairiąsias duris, kai įvažiuojama į aikštelę 45° kampu. Įvažiuojant į aikštelę 135° kampu, atgal žiūrima pro užpakalinį stiklą, pasisukus į dešinę.

Vėliau pereinama prie pratimo — automobilio statymas stovėjimo aikštelę 45° arba 135° kampu, tačiau tarp dviejų stovinčių automobilių.

Pirmoji pagalba kraujuojant automobilio vairuotojui ar keleiviams

Vairuotojai turi žinoti paprasčiausius pirmosios pagalbos teikimo būdus