FIA Tarptautinė automobilių

FIA Tarptautinė automobilių federacija — buvo įkurta 1904 metais trylikos Europos ir Amerikos autoklubų. Šiandien šis vienintelis tarptautinis automobilistų organas turi virš 90 nacionalinių asociacijų ir klubų iš visų penkių kontinentų. FIA gina 35 milijonų automobilistų interesus.

Šios organizacijos veikla labai įvairiapusė. Federacija sprendžia kasdieninius automobilizacijos klausimus, tarp jų ir ekonomines, socialines, technines problemas, populiarina automobilių sportą.

Plati FIA veikla nulemia ir sudėtingą jos struktūrą. Aukščiausias organas yra Generalinė asamblėja, kurios posėdžiai vyksta kasmet. Jos metu priimami sprendimai, nurodantys bendrą Federacijos liniją. Kiekviena nacionalinė organizacija FIA narys turi vieną balsą. Visą likusį laiką Federacijai vadovauja vykdomasis komitetas, kurio sudėtį leina prezidentas ir keletas narių, išrenkamų trejiems metams slaptu balsavimu Generalinės asamblėjos metu.

Fiat sistema

FIA nuolat veikia komisijos turizmo, muitinės, techninė, kelių eismo, o taip pat Tarptautinė automobilių sporto federacija (FISA).

FISA turi ypatingą reikšmę, kadangi jai tenka kontroliuoti per 800 automobilių varžybų, kasmet įtraukiamų į tarptautinį kalendorių. Sporto federacija rengia automobilių lenktynėms taisykles bei reikalavimus, atsižvelgdama i lenktynininkų, varžybų ,organizatorių ir automobilių firmų interesus. Taip pat tikrina ar atitinka lenktyninės mašinos nustatytas technines normas bei saugumo reikalavimus, tvirtina įvairių čempionatų grafikus, įdomu, kad nuo 1956 metų (kai tarybiniai automobilistai įstojo į FIA iki pat savo mirties (1982 m.) FISA viceprezidentu buvo Maskvos automobilin ir kelių instituto rektorius dr. prof.-L. L. Afanasjevas.

Ypač didelį dėmesį FIA skiria tarptautinio automobilių turizmo vystymui. Speciali komisija koordinuoja valstybių automobilių klubų veiklą, ruošia turizmo informaciją ir rekomendacijas, rūpinasi maršrutų ir automobilių draudimo klausimais.

FIA taip pat užsiima kelin eismo taisyklių ir kelio ženklų standartizacija, saugaus eismo užtikrinimu, naujų techninių reikalavimų ir normatyvų ruošimu automobilių konstravimui, gamybai ir eksploatacijai. Federacija bendradarbiauja su daugeliu SNO komisijų, įvairiomis tarptautinėmis asociacijomis.

Tarybiniai automobilistai ir sportininkai

Tarybiniai automobilistai ir sportininkai priklauso FIA nuo 1956 metų, kai įstojo Maskvos centrinis automoto klubas. Per visą tą laiką mūsų delegatai aktyviai dalyvauja FIA darbe. Tarybiniai delegatai kovoja už tolimesnį Federacijos demokratizavimą, už tai, kad FIA nariams nebūtų taikoma kokia nors diskriminacija.

Tarybinės automobilių pramonės pasiekti laimėjimai leidžia mūsų lenktynininkams vis aktyviau tarptautinėse automobilių sporto lenktynėse, ypač sunkiausiose rali. Puikūs tarybinių ekipažų startai rali maratonuose „Londonas—Sidnėjus“, „Londonas—Mechikas“, atskiruose pasaulio rali čempionato, etapuose — „Akropolis“ (Graikija), „1000 ežerų“ (Suomija), „R. A. C. (Anglija) ir kituose pakėlė TSRS automobilių sporto federacijos autoritetą tarptautinėje arenoje.

Supirkimas – Šiauliai – federacija

O šiais laikais automobilių supirkėjai turi federaciją? Pavyzdžiui tokiam mieste kaip Šiauliai? Manau, kad ne. Kodėl? Paprastas atsakymas: o kam? tam, kad juos prižiūrėti? Manau, kad laisvai gali supirkinėti ir be tokių teisinių instancijų.

Paslaugos: automobilių supirkimas Šiauliai